best business loans Big Lines of Credit Working Capital Short Term Loads Long Term Loans Merchant Cash Advances SBA Loans Equipment Financing Small Business Loansbusiness loans
 
 
 

Aktualności

 

 

 

 

 

25 luty 2012

 

Dzień Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Na zebrani przybyli gości: Grzegorz Piętak z UM, Komendant Adam Rusek z jaworznickiej PSP, oraz przedstawiciele jednostek z OSP Ciężkowice, OSP Długoszyn, OSP Katowice-Zarzecze oraz OSP Międzybrodzie. Naszych strażaków stawiło się 76 % uprawnionych do głosowania i młodzi strażacy których przysięga rozpoczęła zebranie. Składali ją druhowie:

Bańkowski Dawid, Garbocz Szymon, Miech Krystian, Starzec Kamil, Szwajnoch Sebastian, Ślusarczyk Oskar, Wachowiak Paweł, Woźnica Kamil. Świadkami ślubowania byli dumni rodzice młodych strażaków, którzy mogli podziwiać swoje pociechy bardzo poważnie wypowiadające słowa przysięgi. Najważniekszym punktem zebrania po udzieleniu absolutorium było głosowanie nad wprowadzeniem zmian w statucie:

§ 9
         
7) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP), realizację projektów i programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom i biernym formom spędzania czasu
8) Profilaktyka i rozwiązanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.
9) Promocja zdrowego stylu życia, organizacja przedsięwzięć    uwzględniających szeroko pojętą ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia.
10) Organizacja imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa, oraz innych form aktywnego wypoczynku.
11) Prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 10

9) Organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji, akcji profilaktycznych, projektów i programów mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zapobieganie nie dostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działanie profilaktyczne i integracyjne. 

§ 50  

3) OSP w ramach działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników niezbędnych do jej wykonywania.

 

Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.

Zebranie to też czas podsumowań za prace w 2011 roku dla OSP wyróżnić należy druhny i druhów:

Guję Mariusza, Maciejkiewicz Sebastiana, Guję Bartłomieja, Jaromina Bartłomieja, Płocicę Pawła, Rytera Pawła, Woźniaka Łukasza, Jastrzębia Pawła, Romańskiego Adama, Guję Tomka, Górecką Kingę, Chwasta Damiana, Guję Natalię, Łukaszewskiego Wojciecha, Gołasa Grzegorza, Guję Jana, Deńcę Grzegorza oraz Drobniaka Rafała.

W 2011 roku strażacy naszej jednostki wyjeżdzali do akcji 64 razy. Najwięcej wyjazdów na swoim koncie zaliczyli:

1. druh Grzegorz Gołas - 41

2. druh Paweł Płocica - 39

3. druh Grzegorz Deńca - 36

4. druh Paweł Jastrząb - 34

5. druh Mariusz Guja - 32

ponadto udział w akcjach brali również: Rafał Drobniak, Jan Guja, Łukasz Woźniak, Tomasz Guja, Mariusz Jazowski, Dawid Ples.


 

4 luty 2012

Na godzinę 9 został zaaplanowany bieg na orientację dla MDP. Mimo dużych mrozów zjawiła się grupka młodych strażaków chętna wziąć udział w zaplanowanym biegu. Bieg rozpoczynał się w Długoszynie i prowadził w stronę Dąbrowy Narodowej. Uczestnicy korzystając z mapki zmierzali do celu wykonując po drodze zadania takie jak: układanie rymowanki na temat ubiru strażaka, zwijanie węża na czas, quiz z kilkoma pytaniami, wiązanie węzłów strażackich oraz pierwsza pomoc. Młodzieżowcy podeszli bardzo poważnie i ambicjonalnie do wszystkich zadań. Po prawidłowym wykonaniu zadania uczestnicy zdobywali bilety upoważniające do powrotu do remizy samochodem. W remizie czekało na uczestników biegu ognisko i kiełbaski. Na sali prezes Grzegorz Gołas wręczył symboliczne nagrody co spowodowało niekrytą radość uczestników. Należy wspomnieć, że pomimo dzieci niezbędna była pomoc strażaków czynnych, którzy również stawili się w sporej liczbie. Cała impreza odbyła się dzięki "TAURON - wytwarzanie" oraz Klub Sportowy ENERGETYK. Miejmy nadzieje, że bieg na orientację na stałe wpisze się do kalendarza zawodów MDP. (Zdjęcia)


 

8 grudzień 2011

W świetlicy naszej remizy odbyła się prezentacja książki - historyczne opracowania na temat Dąbrowy Narodowej oraz kościoła pw Matki Bożej Anielskiej - opracowanej przez Karolinę Szyszko i Kamila Gacka w ramach projektu KORBA. Sala remizy pękała w szwach uroczyste spotkanie poprowadziła dyrektor ZS nr 4 pani Dorota Dubiel. Niezabrakło przemównień podziękowań, wypowiadał się m.in Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, nauczycielka gimnazjalistów pani Agnieszka Gacek. Uczniowie oraz Dąbrowianki zaprezentowały swoje występy. Na koniec spotkania gości odwiedził św. Mikołaj i obdarował najmłodszych słodyczami. (Zdjęcia)


 

29 listopad 2011

W tym dniu odbyło się 7 zebranie Zarządu OSP Dąbrowa Narodowa w 2011 roku. Poza stałymi i bieżącymi sprawami została podjęta bardzo ważna uchwała. Dotyczy ona zmiany na stanowisku prezesa OSP. Pełniącego do tej pory tę funkcję od 15 lat druha Stanisława Kiliana zastąpił vice prezes d-h Grzegorz Gołas. Całkowite przekazanie funkcji nastąpi w czasie Walnego Zebranie. Decyzja d-ha Kiliana jest spowodowana objęciem funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP w Jaworznie, a od maja przyszłego roku członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach. Po ogłoszeniu tej decyzji d-h Kilian podziękował za współpracę i wsparcie. W związku z powyższą decyzją nastąpiła zmiana opiekuna MDP Grzegorza Gołasa zastąpi Zbigniew Popławski. Nowy prezes wciąż będzie służył wsparciem pomocą i poradą przy prowadzeniu MDP.


 

20 listopad 2011

Opiekuniwie MDP d-h Grzegorz Gołas i d-h Zbigniew Popławski podsumowali półroczny okres zajęć z drużynami młodzieżowymi.

W dniu 5.05.2011 w naszej jednostce odbyły się dni otwarte OSP, mieliśmy dużo gości.
Po tym spotkaniu,  na którym zachęcano uczniów do wstąpienia do MDP przy OSP
Dąbrowa Narodowa, ruszyła fala chętnych. W sumie zapisało się  28 osób: dziewcząt  i chłopców.
Proces wdrażania tych młodych ochotników do MDP trwał kilka miesięcy.
Na dzień 20.11.2011 liczba członków ukształtowała się na poziomie 18 osób.
Myślę,  że ta liczba mówi sama za siebie i że dni otwarte OSP przyniosły pożądany sukces.
Udało się dla tych młodych strażaków zakupić umundurowanie i hełmy strażackie.
Przez cały czas, również w wakacje odbywały się zbiórki,  gdzie obecność oscylowała w granicach
50% stanu. Natomiast po wakacjach, średnia obecności wynosiła już ponad 80%.
  Zadania powierzone uczestnikom zajęć sprawiały im radość i przyjemność.
Uczyli się podstaw  pracy strażaków, bardzo dobrze opanowali rozmieszczenie sprzętu na samochodzie, nauczyli się sposobów gaszenia pożarów traw i lasu, rozwijania linii  wodnych , gaśniczych, zasilających samochód z hydrantu, oraz gaszenia niewielkich pożarów.
Odbyło się kilka wyjazdów w plener na ogniska z pieczeniem  kiełbasek i ćwiczenia z  zakresu ppoż.
(przygotował Grzegorz Gołas)

 


 

23 czerwiec 2011 - Boże Ciało

Na ten dzień strażacy przygotowali ołtarz przed remizą. W jego budowie udział wzięli i wykazali się szczególnym zaangażowaniem druhowie: Zdzisław Guja, Grzegorz Deńca, Jan Guja, Eugeniusz Grabowski, Barbara Wejman, Kazimiera Frączkiewicz oraz Kinga Górecka wraz z mamą(poniżej przedstawiamy efekty pracy strażaków). W procesji wzięło udział 12 strażaków z naszej jednostki.


 

22 maj 2011

W niedzielę nasza jednostka obchodziła Dzień Strażaka. Tradycyjnie obchody rozpoczęte zostały uroczystą rozpocząłmszą św. po niej kolumna strażaków maszerowała na plac przed remizą. W uroczystościach udział wzięli nadbrygadier Janusz Skulich, goście z OSP Międzybrodzie Żywieckie, OSP Katowice-Zarzecze księża z naszej parafii zespół "Dąbrowianki" oraz druhowie naszej jednostki. Prowadzący uroczystości przed remizą druh prezes Stanisław Kilian od uczczenia pamięci zmarłych strażaków, w tym momencie rozległ się dźwięk syreny a delegacja odpalila znicze pod krzyżem na cmentarzu Dąbrowie. Po przywitaniu gości , złożeniu hołdu zmarłym druhom, prezes jednostki złożył życzenia wszystkim członkom  w imieniu zarządu OSP i swoim. Zaslużonym członkom wręczono odznaczenia związkowe i odznaki wyslugi lat. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał z-ca komendanta głównego Janusz Skulich i prezes zarządu miejskiego OSP d-h Edward Baran
Uwieńczeniem uroczystosci był skromny strażacki poczęstunek.(Zdjęcia)


 

5 maj 2011

DNI OTWARTE NASZEJ JEDNOSTKI

Około godziny 9.00 wóz strażacki zapełniony strażakami podjechał pod Przedszkole Miejskie nr 24 przy ul. Czwartaków 1. Chwilę później z przedszkola wyszły dzieci, które już od pierwszych chwil nie kryły zadowolenia z tej niespodzianki jaka ich czekała w tym dniu. Mogli oni zobaczyć działania armatki wodnej, sami stać sie na chwilę strażakami pozorując gaszenie pożaru i wsiadając do samochodu strażackiego. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć dzieci z uśmiechami na twarach udały się do przedszkola.

Kolejnym punktem tego dnia było pokazanie remizy i pozorowanej akcji przygotowanej przez strażaków naszej jednostki. Przybyłe dzieci z klas 1-4 z Zespołu Szkół Nr 4 zwiedziły remizę, oglądnęly film z ćwiczeń naszych ochotników, mogły również zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje nasza jednostka. Jednak kulminacyjnym punktem było gaszenie płonącego samochodu. Przybyli goście z zaciekawieniem przyglądali się wydarzeniom, które miały miejsce przed remizą.Szybka i skuteczna akcja strażaków została nagrodzona brawami.

Najlepszym potwierdzeniem, że warto takie spotkania organizować jest radość na twarzach tych dzieci. Jednak mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom uda się również zachecić tych najmłodszych do wstępowania w szeregi naszej OSP. (Zdjęcia)


 

Marzec, kwiecień 2011

Miesiąc marzec  był bardzo pracowity dla naszej OSP. W marcu odnotowaliśmy  35 interwencji. Jest to ponad 90 godzin w akcji, co oznacza statystycznie wyjazdy codziennie do zdarzeń.
W  większości  wyjazdów  były to wyjazdy do pożarów traw, obejmowały one tereny dzielnic  Jeleń,
Sobieski, Szczakowa, Pieczyska, Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Dobra, Bory.
Niestety nie tylko, bo 21.03.2011r. jednostka brała udział w gaszeniu pożaru w kamienicy przy  ul. Kolejarzy   w Szczakowej, gdzie  zginęła jedna osoba. Alarm przyszedł o godz.0.30, a akcja zakończyła się o 4.05.


29.03.2011r. zostaliśmy postawieni w stan gotowości w wyniku alarmu bombowego w  Elektrowni Jaworzno II i III. Zastęp naszej OSP w tym dniu zabezpieczał miasto .
Nie obyło się bez strat sprzętu. Straciliśmy 4 węże pożarnicze, mundur koszarowy i parę butów specjalnych.
Kwiecień otwarło szkolenie harcerzy na Tarce, nauczyli się oni rozwijania linii wodnej z rozdzielaczem i dwoma liniami wodnymi.
Miesiąc ten już nie obfitował w tyle interwencji co marzec jednak 12 pożarów przyniosło bardzo dużo zniszczeń. Największy z nich to ten w Dąbrowie Narodowej w okolicach ul. Szczotki, gdzie spłonęły 3 hektary łąk i 0,5 hektara lasu.
Tuż przed samymi świętami wielkanocnymi miał miejsce pożar w obrębie  Elektrowni Jaworzno III.Spłonęły  wtedy ogromne połacie łąk i lasów, a pożar przekroczył naturalną przeszkodę -  rzekę Przemszę. W  tej akcji brały udział wszystkie jednostki straży pożarnej z terenu Jaworzna ( PSP i OSP)oraz z miast ościennych jak Mysłowice ,Tychy, Sosnowiec i Katowice.
 (materiał przygotował Grzegorz Gołas)


 

12 luty 2011

Tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się Janusz Skulich, komendant PSP w Jaworznie Adam Rusek, vice Prezydent Miasta Jaworzno Tadeusz Kaczmarek oraz radni z naszego miasta. Podczas tajnego głosowania wybrano nowych członków zarządu, którzy na pierwszym zebraniu w tym składzie wybrali Zarząd:

Prezes - d-h Stanisław Kilian

Vice Prezes, Naczelnik - d-h Grzegorz Deńca

Vice Prezes - d-h Grzegorz Gołas

Zastępca Naczelnika - d-h Rafał Drobniak

Skarbnik - d-hna Anna Wójtowicz

Kronikarz - d-h Paweł Dubiel

Gospodarz - d-h Jan Guja

Członek Zarządu - d-h Mariusz Jazowski

Członek Zarządu - d-h Zbigniew Popławski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - d-h Krzysztof Popławski

Członek - d-h Jan Duszyk

Członek - d-h Zygmunt Palian

Wybór tego Zarządu nie był łatwy, lecz po burzliwej dyskusji udało się osiągnąć porozumienie. Teraz czeka nas wspólna praca dla naszej OSP, by jednostka dalej się rozwijała a członkowie podnosili swoje kwalifikacje.


 

8 luty 2011

W tym dniu odbyła się pierwsza akcja krwiodawstwa z udziałem strażaków z naszej jednostki(byli to Rafał Drobniak, Paweł Jastrząb, Paweł Płocica, Mariusz Guja i Tomasz Guja). Organizacją zajął się Rafał Drobniak, chętni byli zawiezieni na miejsce strażackim fordem. Pięciu chętnych oddało ok 2 litry krwi. Rafał już przygotowywuje się do następnej akcji. Będzie ona promowana w innych jednostkach ochotniczych i w PSP. Zachęcamy do tego typu działań.

 


 

5 luty 2011

Na ten dzień zaplanowano ćwiczenia z zakresu gaszenia pożaru paliw płynnych za pomocą piany podanej z samochodu GBA. Ćwiczenia prowadził zastępca naczelnika d-h Grzegorz Deńca przy współudziale zespołu PSP z dowódcą Nalepką na czele. (zdjęcia)


 

23 styczeń 2011

W niedzielę w naszej remizie odbyło się spotkanie opłatkowe. Do Jaworzna przybyli goście z OSP Katowice - Zarzecze, OSP Międzybrodzie Żywieckie wraz z Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło również księży z naszej parafii. Po przywitaniu przybyłych gości, wszyscy obecni łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia. Tego dnia była również przygotowana niespodzianka dla księdza proboszcza Leszka Żurka, który 13 stycznia obchodził swoje 50 urodziny. Z tej okazji wjechał tort a goście odśpiewali "STO LAT".


 

12 styczeń 2011

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 8 lutego organizuje akcje w Domu Kultury w Szczakowej przy ul. Jagielońskiej. Zachęcamy strażaków naszej jednostki do oddania krwi . Chętnych zapraszamy do remizy na godz. 8.00 stamtąd naszym samochodem udamy się do Szczakowej. Akcja rozpoczyna się o godzinie 8.30 i trwa 3 h. Organizatorem wyjazdu z naszej jednostki jest Rafał Drobniak.

PRZED ODDANIEM KRWI WARTO PRZECZYTAĆ !