Small Business Loans SBA Loans best business loans Long Term Loans Short Term Loads Merchant Cash Advances Working Capital Big Lines of Credit Equipment Financingbusiness loans
 
 
 

MDP

 

 

„W pełni świadom obowiązków członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego. „

 

Tymi słowami w 1997 roku pierwsi młodzi ochotnicy zapoczątkowali istnienie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w naszej jednostce. Drużyna ta przyjęła imię Stanisława Duszyka.

W dniu 23 stycznia 2010 roku przeprowadzony został egzamin kończący kurs podstawowy strażaków.Komenda Rejonowa zorganizowała kurs trwający 104 godziny. N naszej jednostki kurs ukończyło 5 członków MDP oraz jeden nowy członek czynny:

  1. Paweł Jastrząb - MDP
  2. Paweł Płocica - MDP
  3. Dawid Ples - MDP
  4. Joanna Górecka - MDP
  5. Natalia Kaleta - MDP
  6. Grzegorz Gołas - nowy członek czynny

w/w otrzymali świadectwa ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym i są przygotowani do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.


 
           
product image 2