Working Capital best business loans Equipment Financing Big Lines of Creditbusiness loans SBA Loans Short Term Loads Long Term Loans Small Business Loans Merchant Cash Advances
 
 
 

Remontujemy strażnicę

 

W 2008 roku dzięki decyzji Prezydenta Miasta I Rady Miejskiej rozpoczęto inwestycję. W planie jest rozbudowa strażnicy tj. dobudowanie dodatkowego 3 garażu, sali nad garażem, wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe, do ogrzewania wody zastosowano solary sloneczne. Wymiana więźby dachowej z pokryciem eternitu na blachę. Wybudowanie drugiej klatki schodowej umozliwiającej wykonanie wyjścia awaryjnego z sali świetlicy, uzyskania przestrzeni do suszenia węży i posadowienia syreny alarmowej elektronicznej. Przystosowanie pomieszczeń kuchennych do wymogów Sanepidu. Nad garażem planowana  jest świetlica komputerowa z salą szkoleniową. Przystosowane bedą pomieszczenia socjalne dla strażaków wyjeżdżających do akcji tj. szatnie z odzieżą czysta i brudną(osobno), szatnie damską oraz łąźnię dla strażakow. Docelowo planuje się wybudowanie małogabarytowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, A tym samy powstanie ośrodek edukacji społecznej dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej.

 

Wytworzenie infrastruktury dla potrzeb funkcjonowania :

1. Ochotniczej straży pożarnej w Dąbrowie Narodowej

2. Biblioteki środowiskowej

3. Świetlicy środowiskowej

4. Ośrodka szkolenia MDP z terenu miasta

5. Szkółki wędkarskiej dla członków Kół PZW z terenu miasta

6. Koła Gospodyń Wiejskich, świetlicy internetowej w tym chóru regionalnego "Dąbrowianki"

7.Przewiduje się termomodernizację i wymianę źródła ciepła w obiektach dla poprawy szkodliwego oddziaływania srodowiskowego.

 


 
   

Remiza z lat 60 - tych remont i przebudowe przeszła na początku lat 70 - tych co przedstawiają poniższe zdjecia:

 

 

 

 

 

 

I tak wygladająca remiza przetrwała ponad 30 lat i ponownie doczekała się remontu zapoczątkowanego w 2008 roku. Koniec tego przedsięwzięcia planowany jest na połowę roku 2009.

 

 

Dobudowywany trzeci garaż wyposażony w system odprowadzania spalin.

.

Tak powstaje druga klatka schodowa.

 

Montaż solarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualnie nasza strażnica wygląda tak ale do zakończenia prac remontowych jej wygląd ulegnie zmianie.

 

 

A tak wygląda remiza po remoncie zakończonym 15 września 2009 roku.

 

 

 

 

 

Wejście główne.

 

Szatnia czysta.

Szatnia brudna.

Łaźnia dla strażaków.

Sprzęt audiowizualny w sali szkoleniowej.

 

 

Sala szkoleniowo - komputerowa.

 

Sala świetlicy wyposażona w nowe stoły i krzesła.

Wyopsażenie nowej kuchni.

Zaplecze kuchenne.

Dojście do nowego garażu i szatni.