SBA Loans Small Business Loans Big Lines of Credit best business loans Short Term Loads Equipment Financing Merchant Cash Advances Working Capitalbusiness loans Long Term Loans
 
 
 

Członkowie zarządu

 

d-h Grzegorz Gołas - Prezes Zarządu

 

d-h Grzegorz Deńca- Naczelnik, Vice Prezes

 

d-h Rafał Drobniak - Zastępca Naczelnika

 

d-hna Anna Wójtowicz - Skarbnik

 

d-h Paweł Dubiel - Sekretarz

 

d-h Jan Guja - Gospodarz

 

d-h Stanisław Kilian - Członek

 

d-h Mariusz Jazowski - Członek

 

d-h Zbigniew Popławski - Członek

 

 

Komisja Rewizyjna

d-h Krzysztof Popławski - Przewodniczący

 

d-h Zygmunt Palian - Członek

 

d-h Jan Duszyk - Członek